AQUEST POSTGRAU
ÉS PER A TU

Si vols fer créixer el teu talent artístic...

Si et vols professionalitzar com a artista...

Si vols aprendre a comercialitzar el teu art...

Si vols saber com funciona el mercat de l’art...

Postgrau Construcció de la identitat artística
presentació

Fent de pont entre els estudis previs d’art i el món exterior professional, la Universitat de Vic, juntament amb la FUMH, ofereixen un postgrau de consolidació artística en els àmbits de creació, producció i recerca del procés creatiu.

Per una banda, el programa planteja un enfocament intensament introspectiu, en el que l’estudiant desenvolupa nivells creixents d’autosuficiència i “propietat” en relació a la seva experiència d’aprenentatge i procés.  Per altra banda, a través de les classes d’introducció a línies de pensament i artistes rellevants en l’art contemporani actual, aprèn a vincular-se, amb compromís crític, amb la realitat social, política i ecològica del seu temps.

A través de projectes propis, classes pràctiques i seguiment individualitzat dels tutors l’estudiant sortirà preparat tant intel·lectualment com pràcticament per a la vida d’artista en exercici.

matricula't

Postgrau Construcció de la identitat artística
objectius
Oferir un entorn estimulant de compromís crític i rigorós amb l‘art contemporani en el qual els estudiants puguin prosperar i desenvolupar-se com a artistes.
Explorar les seves pràctiques en relació amb contextos culturals, teòrics i temàtics actuals més amplis i urgents.
Produir obres creatives que demostrin innovació en conceptes, llenguatge formal i/o materials.
Reconèixer els elements formals i materials en les obres d'art.
Analitzar, interpretar i avaluar la forma i el contingut de les obres d’art.
Capacitat per treballar de manera independent, desenvolupant una pràctica artística única i significativa, així com en col·laboració amb altres artistes.
Creixement/desenvolupament cap a una direcció conceptual construïda personalment en la seva obra d'art.
Donar eines per a saber-se desenvolupar com a artistes professionals.
Aprendre a fotografiar, presentar i dotar de discurs la pròpia obra.
Conèixer el món de l’art i els seus mecanismes de funcionament.
Postgrau Construcció de la identitat artística
FORMAT DEL CURS

Sessions individuals i grupals en streaming que combinen teoria, anàlisi i seguiment dels treballs artístics de l'alumnat.

Tutories individualitzades.

Sessions amb artistes internacionals de reconegut prestigi.

Projecte final adaptat a la disciplina artística de cada participant.

NOVETAT: Possibilitat de cursar mòduls per separat.

Postgrau Construcció de la identitat artística

DESCOBREIX QUINA ÉS LA TEVA VERITABLE IDENTITAT COM ARTISTA

Aprofundirem en el teu univers creatiu i et proporcionarem els coneixements que necessites per comercialitzar la teva obra i professionalitzar-te.
Demana més informació matricula't
Postgrau Construcció de la identitat artística
PLA D'ESTUDIS
750 HORES LECTIVES
30 CRÈDITS

2.650 euros
(2.450 fins al 15 de juny)

MÒDUL 1.  (7 sessions en streaming) 14 hores

Jesús Manuel Montané (Director de cinema)

FOTOGRAFIA I NARRATIVA DE LA IMATGE

PRESENTACIÓ DEL POSTGRAU: la identitat de l’art, l’art de la identitat.

1. LA DECLINACIÓ DE L’ART: disciplines de la creativitat.
2. LES IDENTITATS ARTÍSTIQUES: les mirades de Caravaggio, Claudel, Bacon, Nakahira i Abramović.
3. EL RETRAT PSICOLÒGIC: instantànies de l’ànima.
4. EL RETRAT DE PAISATGE: inspiracions i tècniques.
5. EL RETRAT DE L’OBRA ARTÍSTICA (I): objectius, equip, estratègies d’il·luminació.
6. EL RETRAT DE L’OBRA ARTÍSTICA (II): postproducció.

MÒDUL 2. (8 sessions en streaming) 16 hores

TALLER INTERDISCIPLINARI

1. EL COS COM A VEHICLE ARTÍSTIC. Escultura
2. TRAÇ I COLOR, UN LLENGUATGE PROPI. Dibuix i pintura
3. RITUALITZACIÓ DE L’ESPAI, MISTIFICACIÓ DELS OBJECTES. La narrativa del fet artístic
4. L’ART COM ESPECTACLE: AVENTURES EN L’ATREVIMENT. Performance

MÒDUL 3. (8 sessions en streaming) 16 hores

Diana Padrón (Historiadora i comissària d’art)
Alexandra Laudo (Historiadora i comissària d’art)

TEORIES DE L’ART

Diana Padrón:
1. ART I ESFERA PÚBLICA
2. L’ART FORA DE SI
3. POLÍTIQUES DE REPRESENTACIÓ
4. CULTURES IMMATERIALS
Alexandra Laudo:
5. ELS RELLOTGES I EL TEMPS
6. LA VISIÓ I LA FOSCOR
7. ELS ESTIMULANTS I LA SON
8. LA IMATGE I LA VELLESA

MÒDUL 4. (7 sessions en streaming) 14 hores

Alexandra Laudo (Historiadora i comissària d’art)
Diana Padrón (Historiadora i comissària d’art)

PRÀCTIQUES PROFESSIONALS

1. TALLER 1: CV, BIO, PORTFOLIO, STATEMENT.
2-3.  PRESENTACIÓ EXPOSICIÓ / PROJECTE COMISSARIAT: IN/OUT.
4-5.  PRESENTACIÓ EXPOSICIÓ / PROJECTE COMISSARIAT.
6. GALERIES D’ART
7.  TALLER 2: CV, BIO, PORTFOLIO, STATEMENT.

OPORTUNITATS, RECURSOS, CONVOCATÒRIES.

MÒDUL 5.  (4 sessions de presentació en streaming) 8 hores

PROJECTE FINAL

Tutorització del Projecte final repartida entre els docents i amb una presentació final davant del tutor del projecte i dels companys. Es convidarà a algun artista o galerista en funció del tipus de projecte que generin els alumnes.

Dues  MASTERCLASS repartides durant el curs de reconeguts artistes internacionals.

Un cop finalitzat el Postgrau, superades les proves d’avaluació i acabat el Projecte Final el participant rebrà un

Diploma de Postgrau en Construcció de la Identitat Artística per la UVic i la FUMH.

3 MODALITATS LECTIVES:

POSTGRAU COMPLERT
2.650 euros
2.450 fins al 24 de desembre

MÒDULS PER SEPARAT
Preu per mòdul: 595 euros

 

Descomptes:

 • 10% de descompte del preu de sortida pels alumnes i exalumnes de la UVic
 • Curs bonificable a través de la FUNDAE (treballadors d’escoles privades i concertades o empreses)

 

Facilitats de finançament del Postgrau:

A través de la targeta de crèdit (consultar entitats) es podrà seleccionar el tipus de pagament i la quota a pagar mensualment, en el cas d’escollir l’opció a terminis.

La FUMH-UVic es reserven el dret de suspendre el postgrau si no s’arriba al mínim d’alumnes matriculats.

Descarregar condicions especials

Veure condicions a la web del BBVA

Alumnes amb titulació universitària espanyola

Per accedir a un programa de postgrau amb ple dret has d’estar en possessió d’un títol universitari de grau o equiparable:

– Un títol universitari de grau EEES (mínim 180 crèdits ECTS).

O bé:

– Un títol de llicenciatura, diplomatura o enginyeria previ a la implantació de l’EEES (mínim 3 cursos acadèmics).

– En cas que s’autoritzi la matrícula sense una titulació universitària,
s’obtindrà un certificat d’especialització universitària en comptes del títol de postgrau.

Documentació que has de presentar:

– Còpia del DNI, Passaport o NIE vigent.
– Còpia compulsada del teu títol universitari o del resguard o document en format digital amb el Codi Segur de Verificació. Si no en disposes, aportant l’original i una còpia del títol, et podrem fer la verificació a l’Àrea de Gestió Acadèmica de la UVic- UCC o en qui es designi. Si has obtingut la titulació d’accés al programa de postgrau a la UVic-UCC no cal que presentis el títol universitari.
– Carta de motivació.
– Curriculum vitae.

Presentació d’un breu portafoli (títol/ materials/ mides) de com a mínim 5 obres i una carta de motivació de, com a mínim, 500 paraules.

Inici Tercera Edició: octubre 2023

Una sessió setmanal els divendres de 18 a  20 h alternant els mòduls.
Per tant, hi haurà aproximadament una sessió de cada mòdul al mes.

Cada mòdul constarà de sessions en streaming  (una sessió setmanal de 2 hores per zoom), d’una part on line (plataforma Moodle) tasques i teoria per tal que l’alumnat pugui fer treball personal i d’una part de treball tutoritzat.

En acabar el Postgrau els alumnes podran presentar el seu projecte en una cèntrica galeria de Barcelona.

Postgrau Construcció de la identitat artística
Claustre

Un equip format per professionals de diverses vessants de l’art (fotografia, cinema, pintura, escultura, comissariat, performance), amb àmplia experiència i vocació docent.

Diana Padrón
Alexandra Laudo
Alba Ballús Coordinadora acadèmica
Postgrau Construcció de la identitat artística
Demana'ns més informació  Accepto els termes i condicions i entenc que les meves dades es conservaran de forma segura d’acord amb la politica de privacitat


  Crèdits:

  –  Vista de l’exposició “Una certa foscor” (CaixaForum Barcelona, 2018-2019), comissariada per Alexandra Laudo. A la imatge, en primer pla, obra “Distancia” (2018), de Pedro Torres. Fotografia: © Roberto Ruiz
  – Vivian Sutter, 2019. Barbara Gladstone Gallery, Nova York. Fotografia: © Ester Partegàs
  – Diego Paonessa, 2022. “Otra luz cegadora”, La Capella, Barcelona. Fotografia: © Jesús Manuel Montané
  – Annette Messager, 2022. Museu d’Art Contemporani de Bordeus. Fotografia: © Alba Ballús
  – Alexandra Laudo, Imatges de la conferència performativa “Com observar un cel nocturn”
  – Flávia Junqueira, 2022. Instalación, Gran Teatre del Liceu, Barcelona. Fotografia: © Josep Maria Armengol
  – Hamlet Lavastida, 2018. “Monumento al Decreto 348”, La Galería by LastCrit. Fotografia: © Jesús Manuel Montané
  – Jesús Manuel Montané fotografiant l’obra d’Alba Ballús, 2022. La Garriga. Fotografia: © Alba Ballús